Services - Creation of Solutions

A profound knowledge of issues surrounding telecommunications and ICT generally means that our specialists can help customers analyse and understand their problems and propose the most suitable means of their elimination. In order to ensure that the proposed solution most effectively corresponds to the customer’s actual needs, the process includes repeat meetings at several levels of the customer’s organisational structure. While for our own proposals we prefer technology from our company’s own portfolio, we are open to incorporating technologies or constituent elements from third parties in our solutions.

Díky hluboké znalosti problematiky telekomunikací i ICT obecně, dokážou naši specialisté analyzovat se zákazníkem jeho problémy, porozumět jim a navrhnout nejvýhodnější způsob jejich odstranění. Aby navrhované řešení co nejefektivněji odpovídalo skutečným potřebám, jsou součástí procesu opakované schůzky na několika úrovních organizační struktury zákazníka. Pro vlastní návrh upřednostňujeme technologie z portfolia naší společnosti, ale v žádném případě se nebráníme do řešení zahrnout i technologie či dílčí prvky 3. stran.

Contact
TTC MARCONI s.r.o.
Třebohostická 987/5
100 00 Praha 10

Tel.: +420 234 052 305
Fax: +420 274 814 747
E-mail: info@marconi.ttc.cz
Partner login